Інтерактивний Львів – доступна через Інтернет інтерактивна мапа Львова. Її завдання – відтворювати картину минулого, проте не статично, а показувати в історичному розрізі сучасне, живе місто. Така концепція відрізняє цей проект від інших, сконцентрованих на історії Інтернет-сторінок міст, що використовують міські мапи. У цьому проекті історія розглядається через призму її впливу на сучасний Львів: його обличчя, функції та соціокультурну систему. Залежно від критеріїв пошуку, інтерактивна мапа пропонуватиме різні погляди на місто й тим самим відображатиме його складну урбаністичну систему. Кожні відвідини цієї сторінки, кожен новий запит приноситимуть новий результат – у залежності від того, про який аспект міського життя йтиметься. Проста у доступі та користуванні, мапа також виконуватиме більш традиційну функцію – міститиме інформацію про архітектурні пам'ятки, конкретні споруди, особи тощо. Цей проект підтримуватиметься Google© Maps – проектом, який містить мапи багатьох місць земної кулі, а також пропонує такі важливі опції, як збільшення/зменшення, маркування, історичні прошарки, тощо. Кожен користувач зможе пристосовувати його для своїх потреб....